Teaching

Classes

Matematická analýza I (NMAF051), cvičení, zimní semestr 2017. [Calculus I, recitation, fall 2017]

Termodynamika přírodních systémů (NGEO106), letní semestr 2017. [Thermodynamics of Natural Systems, spring 2017]

Matematická analýza II (NMAF052), cvičení, letní semestr 2017. [Calculus II, recitation, spring 2017]

Matematická analýza I (NMAF051), cvičení, zimní semestr 2016. [Calculus I, recitation, fall 2016]

Various instructional and outreach appearances

Geoneutrina – Průnik geofyziky a experimentální částicové fyziky“ [Geoneutrinos – meeting of geophysics and experimental particle physics]. Příspěvek na seminář „Problémy současné fyziky I“ (NOFY047) vedený doc. Langerem na MFF UK, nabídnutý dne 11.11.2015.

Země jako antineutrinová hvězda“ [Earth, an antineutrino star]. Vystoupení na Dni otevřených dveří MFF UK dne 26.11.2015.

„Neutrina z hlubin Země“ [Neutrinos from the deep Earth]. Vystoupení na Jednom dni s fyzikou, MFF UK dne 11.2.2016.

Geofyzika“. Dílna na konferenci Dílny Heuréky 2016 v Náchodě, 16.–18. září 2016. Povídání a jednoduché ukázky o tom, jak zkoumáme Zemi, jak naše planeta vypadá uvnitř, a co se tam děje.

Lecturer at ISAPP Summer Institute “Using Particle Physics To Understand And Image the Earth,” Gran Sasso Science Institute, l’Aquila, Italy, July 11–21 2016.