Teaching & Outreach

Conferences

Hosted and organized the international meeting Neutrino Geoscience 2019 Prague

Teaching at Charles University

Geodynamický seminář (NGEO084), od zimního semestru 2018 dodnes [Seminar on Geodynamics, fall 2018 – present]

Matematka pro fyziky II (NOFY162), cvičení, letní semestr 2021 [Calculus IV, recitation, spring 2021]

Matematka pro fyziky I (NOFY161), cvičení, zimní semestr 2020 [Calculus III, recitation, fall 2020]

Matematická analýza II (NOFY152), cvičení, letní semestr 2020 [Calculus II, recitation, spring 2020]

Matematická analýza I (NMAF051), cvičení, zimní semestr 2019 [Calculus I, recitation, fall 2019]

Termodynamika přírodních systémů (NGEO106), letní semestr 2017 [Thermodynamics of Natural Systems, spring 2017]

Matematická analýza II (NMAF052), cvičení, letní semestr 2019 [Calculus II, recitation, spring 2019]

Matematická analýza I (NMAF051), cvičení, zimní semestr 2018 [Calculus I, recitation, fall 2018]

Matematická analýza II (NMAF052), cvičení, letní semestr 2018 [Calculus II, recitation, spring 2018]

Matematická analýza I (NMAF051), cvičení, zimní semestr 2017 [Calculus I, recitation, fall 2017]

Termodynamika přírodních systémů (NGEO106), letní semestr 2017 [Thermodynamics of Natural Systems, spring 2017]

Matematická analýza II (NMAF052), cvičení, letní semestr 2017 [Calculus II, recitation, spring 2017]

Matematická analýza I (NMAF051), cvičení, zimní semestr 2016 [Calculus I, recitation, fall 2016]

Various instructional and outreach appearances

Geoneutrina: studium nitra Země metodami částicové fyziky“ [Geoneutrinos: studying Earth’s interior using particle physics]. Příspěvek na semináři „Problémy současné fyziky II“ (NOFY048) vedený doc. Langerem na MFF UK, nabídnutý dne 3.4.2019.

Povídání o geofyzice, Elixír do škol, Regionální centrum Praha Špitálská, 11. prosince 2018.

Lecturer at ISAPP Summer Institute “Using Particle Physics To Understand And Image the Earth,” University of Ferrara, Institute for Higher Studies, Ferrara, Italy, July 2–12 2018.

Aktuální problémy geofyzikálního vzdělávání“. Vystoupení na semináři „Problémy fyzikálního vzdělávání“ Katedry didaktiky fyziky MFF UK dne 22. února 2018.

Geoneutrina poodhalí tajemství původu Země“ [Geoneutrinos will reveal secrets of Earth’s origin]. Rozhovor v časopise Forum, čísle 40 (2017) Univerzity Karlovy [PDF].

Geofyzika“. Dílna na konferenci Dílny Heuréky 2016 v Náchodě, 16.–18. září 2016. Povídání a jednoduché ukázky o tom, jak zkoumáme Zemi, jak naše planeta vypadá uvnitř, a co se tam děje.

Lecturer at ISAPP Summer Institute “Using Particle Physics To Understand And Image the Earth,” Gran Sasso Science Institute, l’Aquila, Italy, July 11–21 2016.

„Neutrina z hlubin Země“ [Neutrinos from the deep Earth]. Vystoupení na Jednom dni s fyzikou, MFF UK dne 11.2.2016.

Země jako antineutrinová hvězda“ [Earth, an antineutrino star]. Vystoupení na Dni otevřených dveří MFF UK dne 26.11.2015.

Geoneutrina – Průnik geofyziky a experimentální částicové fyziky“ [Geoneutrinos – meeting of geophysics and experimental particle physics]. Příspěvek na semináři „Problémy současné fyziky I“ (NOFY047) vedený doc. Langerem na MFF UK, nabídnutý dne 11.11.2015.