Teaching & Outreach

Students

Supervised bachelor project of Jaroslav Jaroš (2021): „Gravitačný signál modelov zemskej kôry“ [Gravity signal of Earth’s crustal models] Charles University (dspace)

Conferences

Organized and hosted international meeting Neutrino Geoscience 2019 Prague

Reviews

Reviewed calculus textbook Robert Černý and Milan Pokorný: „Základy matematické analýzy pro studenty fyziky 2, MatfyzPress, 1st edition, in press [Fundamentals of calculus for physics students 2]

Reviewed master’s thesis of Burak Aygün (2021): “Tidal Deformation of an Icy Moon with a Subsurface Ocean

Reviewed calculus textbook Robert Černý and Milan Pokorný (2020): „Základy matematické analýzy pro studenty fyziky 1, MatfyzPress, 1st edition [Fundamentals of calculus for physics students 1]

Reviewed master’s thesis of Brendan Ninneman (2020): “Subsolidus thermal convection as a key to understanding volatile evolution and internal dynamics of large icy bodies

Reviewed master’s thesis of Jakub Pokorný (2018): „Vliv mechanických vlastností kůry na napětí v subdukované litosféře [Effects of crustal rheology on stresses generated in subducting lithosphere]

Reviewed dissertation of Nina Benešová (2015): “Thermal Convection in Terrestrial Planetary Mantles

Reviewed master’s thesis of Martina Ulvrová (2008): “Equilibration between sinking metal droplets and molten silicates in magma oceans

Teaching at Charles University

Geodynamický seminář (NGEO084), zimní semestr 2018 – zimní semestr 2021 [Seminar on Geodynamics, fall 2018 – fall 2021]

Matematka pro fyziky II (NOFY162), cvičení, letní semestr 2021 [Calculus IV, recitation, spring 2021]

Matematka pro fyziky I (NOFY161), cvičení, zimní semestr 2020 [Calculus III, recitation, fall 2020]

Matematická analýza II (NOFY152), cvičení, letní semestr 2020 [Calculus II, recitation, spring 2020]

Matematická analýza I (NMAF051), cvičení, zimní semestr 2019 [Calculus I, recitation, fall 2019]

Termodynamika přírodních systémů (NGEO106), letní semestr 2017 [Thermodynamics of Natural Systems, spring 2017]

Matematická analýza II (NMAF052), cvičení, letní semestr 2019 [Calculus II, recitation, spring 2019], Cena děkana

Matematická analýza I (NMAF051), cvičení, zimní semestr 2018 [Calculus I, recitation, fall 2018]

Matematická analýza II (NMAF052), cvičení, letní semestr 2018 [Calculus II, recitation, spring 2018], Cena děkana

Matematická analýza I (NMAF051), cvičení, zimní semestr 2017 [Calculus I, recitation, fall 2017]

Termodynamika přírodních systémů (NGEO106), letní semestr 2017 [Thermodynamics of Natural Systems, spring 2017]

Matematická analýza II (NMAF052), cvičení, letní semestr 2017 [Calculus II, recitation, spring 2017]

Matematická analýza I (NMAF051), cvičení, zimní semestr 2016 [Calculus I, recitation, fall 2016]

Outreach and instructional appearances

Geoneutrina: co a k čemu jsou?“ (slides) [Geoneutrinos: what are they and what’s their use?] Online přednáška pro Pátečníky Českého klubu skeptiků Sisyfos, 22. října 2021 

Neutrino Geoscience 2019 Prague“, 31 Oct 2019.

Geoneutrina: studium nitra Země metodami částicové fyziky“ [Geoneutrinos: studying Earth’s interior using particle physics]. Příspěvek na semináři „Problémy současné fyziky II“ (NOFY048) vedený doc. Langerem na MFF UK, nabídnutý dne 3.4.2019.

Povídání o geofyzice, Elixír do škol, Regionální centrum Praha Špitálská, 11. prosince 2018.

Lecturer at ISAPP Summer Institute “Using Particle Physics To Understand And Image the Earth,” University of Ferrara, Institute for Higher Studies, Ferrara, Italy, July 2–12 2018.

Aktuální problémy geofyzikálního vzdělávání“. Vystoupení na semináři „Problémy fyzikálního vzdělávání“ Katedry didaktiky fyziky MFF UK dne 22. února 2018.

Geoneutrina poodhalí tajemství původu Země“ [Geoneutrinos will reveal secrets of Earth’s origin]. Rozhovor v časopise Forum, čísle 40 (2017) Univerzity Karlovy [PDF].

Geofyzika“. Dílna na konferenci Dílny Heuréky 2016 v Náchodě, 16.–18. září 2016. Povídání a jednoduché ukázky o tom, jak zkoumáme Zemi, jak naše planeta vypadá uvnitř, a co se tam děje.

Geoneutrina odhalí množství radioaktivity pohánějící dynamiku Země“ [Geoneutrios will reveal radiogenic heat production powering Earth’s dynamics], 12. září 2016.

Lecturer at ISAPP Summer Institute “Using Particle Physics To Understand And Image the Earth,” Gran Sasso Science Institute, l’Aquila, Italy, July 11–21 2016.

„Neutrina z hlubin Země“ [Neutrinos from the deep Earth]. Vystoupení na Jednom dni s fyzikou, MFF UK dne 11.2.2016.

Země jako antineutrinová hvězda“ [Earth, an antineutrino star]. Vystoupení na Dni otevřených dveří MFF UK dne 26.11.2015.

Geoneutrina – Průnik geofyziky a experimentální částicové fyziky“ [Geoneutrinos – meeting of geophysics and experimental particle physics]. Příspěvek na semináři „Problémy současné fyziky I“ (NOFY047) vedený doc. Langerem na MFF UK, nabídnutý dne 11.11.2015.